SCIA Concrete Section – Główne cechy produktu

Z SCIA Concrete Section, konstruktor może łatwo i sprawnie zamodelować, sprawdzić i dokonać optymalizacji przekroju z betonu zbrojonego. Wszystkie potrzebne dane są łatwo wprowadzane w obszarze roboczym.

 • Sprawne modelowanie za sprawą intuicyjnego interfejsu
 • Sprawdzenia zgodnie z EC EN 1992-1-1 uwzględniając załączniki krajowe
 • Łatwe wprowadzanie zbrojenia podłużnego i poprzecznego z zastosowaniem gotowych szablonów
 • Natychmiastowa aktualizacja modelu po wprowadzeniu zmian
 • Wybór stopnia szczegółowości w raporcie obliczeniowym
 • Eksport gotowego raportu do programu Word
Intuicyjne projektowanie

Przejrzyste wprowadzanie danych

Wprowadzanie danych jest podzielone na kilka zakładek, gdzie każdy parametr jest opisany zarówno słownie jak i wizualnie. Program odróżnia typy elementów: belka i słup i podejmuje odpowiednie kroki obliczeniowe: przeliczanie sił wewnętrznych z uwzględnieniem efektów 2 rzędu, sprawdzenie, smukłości…

Projektowanie i weryfikacja

Dostępne są dwa moduły: projektowanie i sprawdzanie. Wielokrotne sprawdzanie może zostać przeprowadzone dla:

 • Stanu Granicznego Nośności: nośność – odpowiedź, nośność – wykres, ścinanie + skręcanie, zasada konstrukcyjna
 • Stanu Granicznego Użytkowalności: ograniczenie naprężeń, szerokość rys, ugięcie


Raport inżynierski

Raport pokazuje wszystkie kroki obliczeniowe i listę wzorów wymaganych według norm
(EN 1992-1-1), które zostały zastosowane w przedstawionych sprawdzeniach. Stopień szczegółowości raportu jest edytowalny i dostosowywany do potrzeb użytkownika.

Przekroje i zbrojenie

Geometria wszystkich przekrojów

W SCIA Concrete Section można zweryfikować wszystkie przekroje dostępne w bibliotece SCIA Engineer.

Szablony zbrojenia

Zbrojenie typowych przekrojów ( prostokątnych, okrągłych, teowych, itd.) może być łatwo wprowadzone korzystając z szablonów z ogólnym rozmieszczeniem zbrojenia w przekroju.

Zbrojenie ogólne

Dla nietypowych przekrojów i dla ustawienia bardziej skomplikowanego rozmieszczenia prętów, przejrzyste okno dialogowe pozwala konstruktorowi określić czy zbrojenie jest wymagane dla poszczególnych części.

Projektowanie i sprawdzanie według norm

Aplikacja o zasięgu międzynarodowym

SCIA Concrete Section pozwala prowadzić obliczenia według EN 1992 opierając się także na 18 załącznikach krajowych.

SCIA Concrete Section International Application

Opcje obliczeń

 • Ogólne kształty przekrojów poprzecznych z dowolnym umiejscowieniem prętów
 • Kombinacje sił normalnych, momentów zginających i sił ścinających
 • Wprowadzenie wielu grup sił wewnętrznych ( lub podpór obciążonych daną grupą w stanie granicznym)
SCIA Concrete Section Calculation Options

Wstępne projektowanie

 • Nośność
 • Ścinanie + skręcanie
 • Zasada konstrukcyjna
SCIA Concrete Section Predesign

Stan Graniczny nośności

 • Nośność – odpowiedź
 • Nośność – wykres
 • Ścinanie + skręcanie
 • Zasada konstrukcyjna
SCIA Concrete Section Ultimate Limit State

Stan Graniczny użytkowalności

 • Ograniczenie naprężeń
 • Szerokość rys
 • Ugięcie
SCIA Concrete Section Serviceability Limit State