SCIA Engineer – Co nowego w wersji 17.1

SCIA Engineer 17.0 i 17.1 oferują wiele nowych funkcji i rozwiązań, które zwiększają wydajność Twojej pracy.

Dzięki nowej wersji SCIA Engineer, wyposażonej w najnowsze rozwiązania, program zapewnia zwiększoną wydajność, poprawia ogólną efektywność i przejrzystość pracy oraz pomaga w rozwiązywaniu wyjątkowo wymagających problemów.

Nowa wersja zapewnia lepszą wydajność w pięciu obszarach pracy:

 • Projektowanie konstrukcji betonowych: kompleksowe i niezawodne rozwiązanie do projektowania słupów, belek, płyt i ścian betonowych, zapewniające wysoką wydajność i przejrzystość pracy.
 • Projektowanie konstrukcji stalowych: optymalizacja projektu, przejrzyste i łatwe do sprawdzenia wyniki oraz szybsze obliczenia w zakresie konstrukcji stalowych.
 • BIM: efektywna współpraca z partnerami, zarządzanie zadaniami w czasie rzeczywistym.
 • Obciążenia i generatory obciążeń: łatwa do sprawdzenia i bardziej uniwersalna automatyczna definicja obciążeń.
 • Większa wygoda pracy: poprawa wydajności w wykonywaniu codziennych zadań i lepsze zrozumienie zachowania programu. Nowe ulepszone funkcje wyświetlania. Nowe załączniki krajowe do Eurokodów i aktualizacja norm amerykańskich.

Chcesz wiedzieć więcej o tej wersji?

Sprawdź w SCIA Resource Centre jakie zaszły zmiany w ostatnich wersjach programu:   v. 17.0 oraz v. 17.1

Możesz również skorzystać z wersji testowej SCIA Engineer!

Konstrukcje betonowe

Projektowanie zbrojenia w płytach, ścianach i powłokach (EN 1992-1-1)

 • Szybkie i niezawodne tworzenie zbrojenia elementów 2D dla ULS
 • Jasne, przejrzyste wyniki w oknie 3D oraz w raporcie inżynierskim
 • Łatwa weryfikacja wyników w każdym punkcie elementu 2D
 • Nowa metoda obliczania pęknięć dla SLS w dwóch różnych kierunkach powierzchni
 • Rozszerzone opcje wyświetlania legendy wyników
 • Wysoka wydajność dzięki możliwości wykorzystania wszystkich rdzeni procesora

(Dowiedz się więcej)

Projektowanie na przebicie

 • Projektowanie i ocena zbrojenia na przebicie dla płyt i fundamentów EN 1992-1-1
 • Większa precyzja przy automatyczne rozpoznawanie kształtu, orientacji i położenia podpór w importowanym modelu
 • Automatyczne wykrywanie otworów Nowość w wersji 17.1
 • Różne możliwości obliczania współczynnika β

(Dowiedz się więcej)

Ugięcia na podstawie normy

 • Szybkie i niezawodne obliczanie ugięć w belkach i płytach w oparciu o odpowiednią normę
 • Automatyczne obliczanie współczynnika pełzania i generowanie odpowiedniej kombinacji obciążeń
 • Łatwa weryfikacja ugięć na różnych etapach
 • Pełne przegląd odpowiedzi konstrukcji na zadane obciążenie poprzez graficzną (wykresy, izolinie, …) i numeryczną (tabelaryczną) prezentację

(Dowiedz się więcej)

Dodatkowe załączniki krajowe

 • Wdrożono załączniki krajowe dla Norwegii i Szwecji
 • Załączniki krajowe dla Rumunii i Hiszpanii Nowość w wersji 17.1
 • Zaktualizowane krajowe i austriackie załączniki krajowe Nowość w wersji 17.1
 • Zaktualizowano materiały w brytyjskich BS EN-NA, austriackich ONORM – EN NA, irlandzkich IS-EN NA i niemieckich DIN -EN NA bibliotekach

(Dowiedz się więcej)

Konstrukcje stalowe

Klasyfikacja przekroju

 • Szybka klasyfikacja przekrojów i wyznaczenie efektywnych charakterystyk przekrojów
 • Ekonomiczny projekt profili stalowych należących do klasy 3 na podstawie zaleceń SEMI-COMP+
 • Oszczędności rzędu 10-20% dla smukłych przekrojów

(Dowiedz się więcej)

Codzienne użytkowanie

 • Szybkie obliczenia wykorzystaniu wielu rdzeni procesora
 • Przejrzyste i szczegółowe raporty z odniesieniami do odpowiednich punktów normy
 • Możliwy do dostosowania poziom szczegółowości raportu
 • Graficzna reprezentacja pośrednich kroków obliczeniowych w oknie 3D (klasyfikacja, ostrzeżenia, …)
 • Bardziej precyzyjne informacje o błędach i ostrzeżeniach w czasie obliczeń

(Dowiedz się więcej)

Zaktualizowane normy amerykańskie

 • Aktualizacja istniejących norm stalowych ANSI / AISC 360-16 i AISI S100-16

(Dowiedz się więcej)

Załączniki krajowe

 • Dodano załączniki krajowe dla Cypru, Danii, Włoch, Norwegii, Hiszpanii i Szwecji
 • W pełni zaktualizowane czeskie załączniki krajowe EN 1993

(Dowiedz się więcej)

Konstrukcje zespolone
 Belki ażurowe Westoka
 • Dwukierunkowe połączenie z oprogramowaniem CellBeam brytyjskiego producenta Westok

(Dowiedz się więcej)

Rozszerzenie norm amerykańskich

 • Udoskonalona funkcjonalność i wymiana danych przy projektowaniu konstrukcji zespolonych według norm amerykańskich, w tym automatyczne tworzenie kombinacji etapowych obciążeń, bardziej wydajny proces modelowania

(Dowiedz się więcej)

BIM

Usprawnienie wymiany danych z programem Revit

Łącze z Revit 2018 w SCIA Engineer 17 oferuje rozszerzone możliwości, takie jak:

 • Zgodność z Revit 2018.1 Nowość w wersji 17.1
 • Inteligentny algorytm do mapowania materiałów i przekrojów
 • Obliczenia dla betonu o wysokiej wytrzymałości
 • Wiele wersji językowych
 • Eksport / import belek zespolonych i płyt Nowość w wersji 17.1

(Dowiedz się więcej)

Eksportowanie z Allplana przy pomocy jednego kliknięcia

 • Płynna i jeszcze bardziej efektywna współpraca z Allplan engineering
 • Bezpośrednie uruchomienie SCIA Engineer z poziomu menu Allplan
 • Automatyczny import modelu do SCIA Engineer

(Dowiedz się więcej)

Wyższa jakość zarządzania zadaniami – BIM+

 • Współpraca przy tworzeniu złożonych modeli w czasie rzeczywistym
 • Łatwe śledzenie wszystkich modyfikacji w modelu
 • Obsługa formatu współpracy BCF (BIM Collaboration Format)

(Dowiedz się więcej)

Siły i generator obciążeń

Panele obciążeń – obszar doprowadzający (tributary areas method)

 • Rozkład obciążeń z paneli obciążeniowych na belki nośne przy użyciu metody obszarów doprowadzających
 • Rozkład obciążeń powierzchniowych na panele z otworami Nowość w wersji 17.1
 • Interaktywny podgląd zakresu obszarów doprowadzających na panelach
 • Pełne zrozumienie i łatwa weryfikacja dystrybucji obciążenia

(Dowiedz się więcej)

Obciążenie wiatrem 3D

 • Rozszerzone możliwości narzędzia do generacji obciążenia wiatrem 3D, wykrywanie parapetów i wystających elementów
 • Obliczenia według Eurokodów (w tym austriackie, francuskie, belgijskie, niemieckie, holenderskie, słowackie i brytyjskie załączniki krajowe) oraz amerykańskiej normy IBC

(Dowiedz się więcej)

Zwiększenie wygody pracy

Wprowadzenie poprawek proponowanych przez użytkowników

 • Bardziej czytelne etykiety i wartości wyników w oknie 3D
 • Możliwość uruchamiania obliczeń tylko dla wybranych przypadków lub kombinacji obciążeń
 • Możliwość eksportu danych wejściowych i wyjściowych do MS Excel przy pomocy jednego kliknięcia myszy

(Dowiedz się więcej)

Raport inżynierski

 • Szybka i niezawodna manipulacja dużymi obrazami w raporcie inżynierskim
 • Łatwy wstawianie tabel z programu Microsoft Excel
 • Ulepszona prezentacja graficzna wyników z legendą

(Dowiedz się więcej)

Jednostki miary

 • Łatwa zmiana jednostek w projekcie Nowość w wersji 17.1
 • Nowe domyślne ustawienia dla jednostek imperialnych i metrycznych Nowość w wersji 17.1

(Dowiedz się więcej)

Units setup