Co nowego w wersji 18

SCIA Engineer 18 oferuje wiele nowych funkcji i rozwiązań, które zwiększają wydajność Twojej pracy.

Dzięki nowej wersji SCIA Engineer, wyposażonej w najnowsze rozwiązania, program zapewnia zwiększoną wydajność, poprawia ogólną efektywność i przejrzystość pracy oraz pomaga w rozwiązywaniu wyjątkowo wymagających problemów.

Nowa wersja zapewnia lepszą wydajność w pięciu obszarach pracy:

 • Projektowanie konstrukcji betonowych: Nowości w projektowaniu przebicia
 • Projektowanie konstrukcji stalowych: Łatwiejsze i intuicyjne ustawienia wyboczenia
 • BIM: Jeszcze efektywniejsza obustronna wymiana danych z Tekla Structures i Revit
 • Obciążenia i generatory obciążeń: Automatyczne generowane kombinacje, zróżnicowanie kolorów
 • Większa wygoda pracy: nowy, lepszy sposób nawigacji w obszarze modelu, przejrzysta prezentacja wyników
 • Zaawansowane materiały konstrukcyjne: fibrobeton, szkło

Chcesz wiedzieć więcej o tej wersji?

Sprawdź w SCIA Resource Centre jakie zaszły zmiany w ostatniej wersji programu:   SCIA Engineer 18 

Możesz również skorzystać z wersji testowej SCIA Engineer!

Wygodne użytkowanie

Nowe domyślne ustawienie funkcjonalności pozwalające szybko rozpoczynać pracę

 • Automatyczne uruchamianie często używanych funkcji
 • Poszczególne funkcjonalności zostały przegrupowane i ustawione formułując najczęstsze scenariusze

Automatyzacja  pracy oszczędza czas

 • Domyślny przekrój poprzeczny dostępny dla każdego wybranego w projekcie materiału
 • Automatyczne tworzenie przypadku z obciążeniem ciężarem własnym pozwalające na szybką ocenę odpowiedzi konstrukcji na to oddziaływanie
 • Automatyczne generowanie kombinacji normowych na podstawie wybranej normy
 • Kombinacje nieliniowe w prosty sposób utworzone na podstawie obwiedni uzyskanych z kombinacji liniowych

Zoptymalizowane drzewko menu z dostępem do materiałów szkoleniowych

 • Drzewko menu zmodyfikowano pod względem wyglądu i przeglądania, aby zape
  wnić szybszy dostęp do pojedynczych funkcji
 • Menadżer Projektu otwierający się wraz z programem oferuje liczne materiały szkoleniowe: filmy szkoleniowe, samouczki wraz z projektami przykładowymi.

Nowy kontroler nawigacji 3D

 • Łatwiejszy i elastyczniejszy pogląd, przesuwanie, przybliżanie i oddalanie
 • Szybki dostęp do okna 3D minimalizujący konieczność ruchów myszką
 • Opcje „pokaż wszystko” oraz „perspektywa” za pomocą jednego kliknięcia
 • Precyzyjna nawigacja do wszystkich stron i zakątków projektu

Zróżnicowanie kolorów dla obciążeń liniowych, powierzchniowych i punktowych

 • To ulepszenie pozwala na łatwe odróżnienie typów obciążeń w modelu: punktowe, liniowe i powierzchnio poprzez przypisanie odpowiednich kolorów

Uproszczone ustawienia dla wyboczenia

 • Wprowadzanie danych o długościach, współczynnikach i ugięciach zostały zebrane w jednym miejscu
 • Przedstawienie graficzne aktualizujące się przy zmianach ustawień wyboczenia
 • Sprawne wprowadzanie stosowanych grup wyboczenia

Szybszy i przejrzystszy pogląd wyników

 • Poszerzone możliwości pasm integracyjnych na elementach 2D
 • Dużo szybsza i uproszczona wizualizacja ugięć
 • Eksport wyników do pliku XML
 • Nastawianie wartości granicznych do sprawdzania elementów 1D
 • Przejrzyste oznaczanie mimośrodów na podporach

Zaawansowane materiały konstrukcyjne

Autodesign i unikalne raporty obliczeniowe w projektowaniu konstrukcji zespolonych

 • Stosowanie belek stalowych z otworami
 • Automatyczne projektowanie kotew i przekrojów poprzecznych
 • Opisy wyników podsumowujące projekt w widoku płaszczyznowym
 • Projektowanie wypukłych kształtów
 • Szczegółowe i przejrzyste raporty obliczeniowe

Nowe rozwiązanie betonu zbrojonego włóknami stalowymi

 • Obsługa włókien stalowych Bekaert Dramix®
 • Automatyczne obliczenie dozowania włókien stalowych
 • Sprawdzenie SGN i SGU: nośność, szerokość rys, ograniczenia naprężeń
 • Analiza geometrycznie nieliniowa zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych
 • Możliwość poszerzenia wgranych bibliotek materiałów o inne włókna stalowe

SIA 262:2013

 • Obliczenia sił wewnętrznych
 • Projektowanie SGN elementów powierzchniowych
 • Sprawdzenia SGN i SGU
 • Sprawdzenia przekrojów

Poszerzone możliwości projektowania przebicia

 • Projektowanie ścinania na skutek przebicia można przeprowadzić stosując zbrojenie wprowadzone przez użytkownika
 • Projektowanie ścinania na skutek przebicia jest przeprowadzane w kombinacjach nieliniowych
 • Podczas szacowania VRd,c uwzględniane jest naprężenie w betonie

Udoskonalenia w projektowaniu konstrukcji betonowych

 • Nowe domyślnie wgrane ustawienia odpowiadające najczęstszym scenariuszom i przyśpieszające pracę
 • Poszerzona biblioteka prefabrykowanych stalowych siatek zbrojeniowych pozwala użytkownikowi na wybranie producenta
 • Zoptymalizowane zarządzanie pamięcią przyśpiesza i stabilizuje projektowanie betonu nawet dla dużych modeli

Połączenia z aplikacjami do konstrukcji szklanych i fundamentów

 • Zintegrowane projektowanie szkła konstrukcyjnego z zastosowaniem modułów stworzonych przez ALLBIM NET SPRL
 • Połączenie z zewnętrzną aplikacją FD+ na cele projektowania stóp fundamentowych stworzone przez FRILO Software GmbH

BIM

Tekla Structures

 • Dwustronna wymiana danych pozwalająca użytkownikom działać w procesie BIM od koncepcji architektonicznej (Tekla Structures) poprzez analizę
  i projektowanie (SCIA Engineer) aż do końcowego detalowania (Tekla Structures)
 • Ulepszone mapowanie materiałów
  i przekrojów
 • Obsługa belek złożonych z krzywych
  i polilini
 • Eksport reakcji końcowych wspomagające detalowanie połączeń w Tekla Structures

Revit

 • Eksport zbrojenia dla elementów
  1D i 2D
 • Eksport paneli obciążeń
 • Obsługa pięter
 • Ulepszenie mapowania