Aktualizacja sposobu licencjonowania SCIA Engineer

SCIA Engineer 19.1 oferuje użytkownikom możliwość korzystania z licencji chronionych w chmurze. Ma to wiele zalet, takich jak łatwe dzielenie licencji między wieloma użytkownikami oraz możliwość uzyskiwania dostępu do licencji i zarządzania nimi po podłączeniu do Internetu.

Ochrona w chmurze jest przyjazna dla użytkownika, ponieważ poprzez menedżera licencji można łatwo zarządzać licencjami. Ponadto możesz zapewnić swoim pracownikom łatwy dostęp i nie musisz tworzyć wirtualnego „starego” serwera licencji.

Jeśli zauważysz, że potrzebne moduły nie są dostępne, możesz zalogować się na stronie licencjonowania ( https://protection.scia.net ). Tam możesz uzyskać zaktualizowany raport dla każdej ze swoich licencji, informujący, którzy użytkownicy aktualnie używają poszczególnych modułów.

Nie wahaj się poprosić swojego menedżera dystrybutora o więcej informacji.Bądź na bieżąco, aby dowiedzieć się więcej o technologii Cloud Protection w SCIA Engineer.

Broszura SCIA Engineer Cloud Protection

Formularz kontaktowy