Szkolenia

SZKOLENIA STACJONARNE

Podczas szkolenia wprowadzającego poznasz podstawowe zasady i narzędzia oprogramowania SCIA Engineer. Szkolenie pomoże Ci swobodnie poruszać się w programie i szybko osiągnąć zadowalające Cię efekty.

 Aby poznać szczegóły zapraszamy do kontaktu z naszym działem technicznym przechodząc na stronę Kontakt. Poniżej znajduje się plan szkolenia – poziom podstawowy.

SZKOLENIE SCIA ENGINEER – POZIOM PODSTAWOWY 8 GODZIN

PODSTAWY MODELOWANIA I OBLICZANIA KONSTRUKCJI BETONOWYCH I STALOWYCH

 • Modelowanie konstrukcji o prostej i bardziej złożonej geometrii
 • Zadawanie obciążeń i generowanie kombinacji
 • Sprawdzenia SGN i SGU
 • Generowanie raportu inżynierskiego

PROGRAM SZKOLENIA

Modelowanie

 • Wprowadzenie konstrukcji złożonej z różnych elementów i połączenie poszczególnych elementów
 • Modelowanie z wykorzystaniem narzędzi usprawniających (lustro, multikopia, obracanie, rozciąganie)
 • Wprowadzanie podpór i przegubów (posadowienia na stopach fundamentowych)
 • Stosowanie paneli obciążeniowych

Przypadki i kombinacje obciążeń

 • Typy przypadków obciążeń, które można wprowadzić
 • Typy kombinacji i różnice (liniowa, obwiednia, normowa)

Wyniki

 • Wyświetlenie konstrukcji odkształconej, sił wewnętrznych, naprężeń
 • Weryfikacja reakcji i sum obciążeń

Raport inżynierski

 • Wprowadzenie tabel i wyników obliczeń
 • Zaimportowanie obrazów
 • Spis treści
 • Aktualizacja raportu po wprowadzaniu zmian w modelu
 • Eksport do PDF, Excel, Word

Wprowadzenie do sprawdzania elementów betonowych

 • Wyświetlanie potrzebnej powierzchni zbrojenia
 • Wprowadzanie prętów w elementach prętowych i powierzchniowych
 • Sprawdzenia dla elementów prętowych i powierzchniowych

Wprowadzenie do sprawdzania elementów stalowych

 • Wyświetlanie sprawdzenia stali wg norm
 • Weryfikacja zasad według których przebiegło sprawdzenie
 • Przykład wprowadzenia i sprawdzenia połączenia