O Open BIM

O Open BIM

Jest to wszechstronne podejście, które zwiększa efektywność współpracy przy projektowaniu, budowaniu i obsłudze budynków i opiera się na otwartych standardach i wymianie danych. Open BIM to inicjatywa buildingSMART i kilku wiodących dostawców oprogramowania wykorzystujących otwartą bazę buildingSMART.

Open BIM to kampania marketingowa zainicjowana przez GRAPHISOFT®, Tekla®, Allplan, Scia i innych członków buildingSMART®, aby globalnie koordynować promocję Open BIM w branży AEC (Architektura, Inżynieria, Konstrukcje).

System certyfikacji Open BIM, opracowany przez buildingSMART® ma na celu pomoc producentom oprogramowania AEC w ulepszaniu, testowaniu i certyfikowaniu wymiany danych z innymi rozwiązaniami Open BIM.

DLACZEGO JEST TO TAK WAŻNE?

  1. Open BIM to sprawna wymiana danych, dzięki czemu projektanci mogą uczestniczyć w projekcie bez względu na używane przez oprogramowanie.
  2. Open BIM to wspólny język w szeroko pojętym procesie projektowania, który ułatwia wdrażanie projektów w przejrzysty sposób, z porównywalną oceną usług i wysoką jakością danych.
  3. Open BIM pozwala na wielokrotne wykorzystanie danych projektu, które można wykorzystać w całym procesie, eliminując konieczność ponownego wprowadzania i wynikających z tego błędów
  4. Zarówno małe, jak i duże firmy dostarczające oprogramowanie mogą aktywnie uczestniczyć w każdym etapie procesu inwestycyjnego dzięki łatwej wymianie danych projektu
  5. Open BIM ułatwia dostarczanie produktu online, pozwala na wygodną prezentację projektu inwestorowi oraz szybkie wprowadzanie zmian i nanoszenie poprawek.

BuildingSMART to międzynarodowa organizacja non-profit wdrażająca ideę Open BIM w całym cyklu życia budynku.

BuildingSMART wydaje certyfikaty dla uniwersalnego standardu wymiany danych, znanego jako Industry Foundation Classes (IFC).