SCIA Engineer i Tekla

SCIA Engineer i Tekla

OPEN BIM Z TEKLA STRUCTURES I SCIA ENGINEER

Spółki zależne Nemetschek są częścią BuildingSMART i aktywnie promują IFC jako preferowany format wymiany danych projektów 3D.

Dzięki wykorzystaniu Open BIM możliwy jest ciągle doskonalenie współpracy programu Tekla z SCIA Engineer.

MODEL STWORZONY W PROGRAMIE TEKLA

Poniższy model został stworzony w programie Tekla i za pośrednictwem formatu IFC wczytany do SCIA Engineer na cele analizy konstrukcji.

Jest to projekt rozbudowy istniejącego centrum sportowego. Konstrukcja nośna składa się z belek i słupów wykonanych z drewna klejonego. Dach i fasada to tradycyjna konstrukcja stalowa.

SPRAWDZENIE GEOMETRII W SOLIBRI

Model można wyeksportować w formacie IFC i dokonać sprawdzenia jego jakości w programie Solibri – bezpłatnej przeglądarki plików IFC firmy NEMETSCHEK.

W tym przypadku będziemy przede wszystkim zainteresowani weryfikacją, czy wyeksportowana geometria jest rzeczywiście taka sama jak oryginalny model zbudowany w programie Tekla.

Weryfikacja modelu możemy również dokonać w Tekla BIMsight.

IMPORT MODELU DO SCIA ENGINEER

Następnym krokiem jest wczytanie pliku IFC do Scia Engineer. Ta procedura jest dość prosta. Kliknij przycisk Importuj, jeśli to konieczne, określ tabelę konwersji dla materiałów i zatwierdź import.

Część geometrii może zostać bezpośrednio przekonwertowana na obiekty obliczeniowe. Obiekty eksportowane jako BRep (Boundary Representations – reprezentacje brzegowe) mogą być ręcznie przekształcone na obiekty 1D lub 2D bezpośrednio w Scia Engineer.

Możesz zauważyć, że nie konwertowaliśmy wszystkich elementów. Inżynier sam musi podjąć decyzję, które elementy będą wymagane do analizy konstrukcyjnej, a które mogą być przechowywane jako model odniesienia. Wiele mniej istotnych elementów jest zbędnych do obliczeń, ale zachowamy je na osobnej warstwie (jako elementy pomocnicze).

Model po konwersji wraz z elementami pomocniczymi

Model po konwersji bez elementów pomocniczych

PRZYGOTOWANIE MODELU OBLICZENIOWEGO

Przygotowanie modelu do analizy polega w zasadzie na połączeniu wszystkich węzłów. Ponieważ importujemy fizyczny model, musimy upewnić się, że wszystkie elementy są ze sobą połączone.

W tym celu SCIA Engineer oferuje wygodne narzędzia – narzędzia BIM, które pomogą ci w tych  zadaniach.

Gdy model obliczeniowy jest już gotowy, możesz zacząć dodawać podpory, siły, tworzyć przypadki obciążeniowe oraz kombinacje itp. Scia Engineer oferuje zaawansowana narzędzia ułatwiające generację obciążenia wiatrem i śniegiem oraz wiele innych pomocniczych funkcji.

GENERACJA OBCIĄŻENIA WIATREM

Z pomocą paneli obciążeniowych możemy użyć generatora obciążenia wiatrem, aby utworzyć 16 przypadków obciążenia.

WYNIKI OBLICZEŃ

Gdy model jest gotowy, można uruchomić obliczenia i analizować wyniki, takie jak siły wewnętrzne w dźwigarach z drewna klejonego.

ZMIANY W PROJEKCIE

Prawdopodobnie konieczne będzie dokonanie zmian w projekcie. Ostateczną wersję można porównać do oryginalnego modelu w Solibri (lub Tekla BIMsight).

Niezbędne poprawki do modelu tworzonego w Tekli zostaną zgłoszone i zaprezentowane za pośrednictwem programu Solibri lub jako komentarze w pliku PDF.

Możesz również przekazać model z Scia Engineer bezpośrednio do Tekli (przy użyciu formatu IFC) – jako model odniesienia – i porównać go w programie Tekla Structures.