SCIA Engineer i Revit

SCIA Engineer i Revit

OPEN BIM Z REVIT I SCIA ENGINEER

INTRODUCTION

Spółki zależne Nemetschek są częścią buildingSMART i aktywnie promują IFC jako preferowany format wymiany danych projektów 3D.

Dzięki wykorzystaniu Open BIM możliwy jest ciągle doskonalenie współpracy programu Revit z SCIA Engineer. Poniżej znajduje się przegląd możliwości współpracy obu programów (ang):

MODEL STWORZONY W PROGRAMIE REVIT STRUCTURE

Poniższy model jest częścią projektu biurowego, widzimy tutaj tylko pierwsze piętro.

Jest to betonowa konstrukcja wczytana do SCIA Engineer za pośrednictwem formatu IFC 2×3. Zadaniem SCIA Engineer jest analiza konstrukcji i dobranie zbrojenia.

SPRAWDZENIE GEOMETRII W SOLIBRI

Model można wyeksportować w formacie IFC i dokonać sprawdzenia jego jakości w programie Solibri – bezpłatnej przeglądarki plików IFC firmy NEMETSCHEK.

W tym przypadku będziemy przede wszystkim zainteresowani weryfikacją, czy wyeksportowana geometria jest rzeczywiście taka sama jak oryginalny model w programie Revit

IMPORT MODELU DO SCIA ENGINEER

Model w formacie IFC 2X3 jest importowany do SCIA Engineer. Możliwe jest zdefiniowanie odpowiedniej tabeli konwersji materiałów, aby zapewnić większą wydajność i jakość importowanych elementów.

Wszystkie obiekty są importowane jako bryły, co pozwala inżynierowi wybrać, które obiekty będą uwzględniane w obliczeniach.

Po zaimportowaniu obiekty są konwertowane na elementy obliczeniowe 1D i 2D za pomocą narzędzia do rozpoznawania elementów (Member Recognizer)

Następnym krokiem jest połączenie elementów obliczeniowych przy pomocy narzędzia do wyrównywania obiektów.

Zarówno narzędzie do rozpoznawania elementów, jak i funkcje do wyrównywania obiektów obliczeniowych są częścią zestawu narzędzi BIM służących do zarządzania modelem w programie SCIA Engineer

Pozostaje jeszcze wprowadzenie niezbędnych do przeprowadzenia obliczeń informacji, takich jak warunki brzegowe, obciążenia, kombinacje czy nieliniowe zachowanie się elementów.

Następnie dokonywane jest sprawdzenie sił wewnętrznych oraz nośności elementów zgodnie z odpowiednimi normami i w razie konieczności dostosowanie geometrii konstrukcji.

ZATWIERDZENIE ZMIAN WPROWADZONYCH DO MODELU

Konstruktor po przeprowadzeniu analizy proponuje zmiany w geometrii konstrukcji. Aby przekazać je architektowi, projekt zostanie ponownie  wyeksportowany do formatu IFC2x3 z programu SCIA Engineer.

Możliwe jest teraz porównanie oryginalnego modelu konstrukcyjnego z nowym projektem zaproponowanym przez konstruktora wykorzystując do tego na przykład oprogramowanie Solibri Model Checker. 

DETALOWANIE KONSTRUKCJI

Kiedy konstruktor uzgodni zmiany z architektem może przejść do właściwej analizy konstrukcji i projektowania zbrojenia elementów żelbetowych.

Poniżej możesz zobaczyć szczegóły zbrojenia dobranego w SCIA Engineer.

KONTROLA KOLIZJI

Kontroli kolizji możemy dokonać również w programie Solibri Model Checker. Możemy w nim  sprawdzić, czy zbrojenie nie przecina się z innymi częściami konstrukcji.

Pobierz wtyczkę SCIA Engineer – Revit