SCIA Engineer i Archicad

SCIA Engineer i Archicad

OPEN BIM Z ARCHICAD I SCIA ENGINEER

OPROGRAMOWANIE ARCHICAD® BIM DLA ARCHITEKTÓW

Technologia BIM w GRAPHISOFT ArchiCAD daje architektom możliwość tworzenia projektu o wysokim stopniu szczegółowości oraz ułatwia synchronizację pracy wielu zespołów.

ArchiCAD i Scia Engineer są certyfikowanymi programami IFC 2×3 (buidingSMART) i obsługują Open BIM.

MODEL STWORZONY W PROGRAMIE ARCHICAD

Kompleks biurowy NHS jest projektem amerykańskiej firmy architektonicznej „studio PAA” i został zaprojektowany w ArchiCAD.

Jest to doskonały przykład wykorzystania możliwości BIM ArchiCADa i wykorzystania tego samego modelu do obliczeń w programie SCIA Engineer.

Model został wyeksportowany z ArchiCADa w formacie IFC2x3. Dzięki Open BIM możliwa była konwersja konstrukcji w SCIA Engineer na model obliczeniowy, co znacznie przyspieszyło cały proces projektowania.

Ten ogólny model obejmuje również część konstrukcyjną, którą widać na poniższym rysunku.

MODEL REFERENCYJNY – SCIA ENGINEER

Konstruktor otrzymał model przygotowany w ArchiCAD i zaimportował go do SCIA Engineer.

Został on wykorzystany jako model odniesienia, na podstawie którego został stworzony model obliczeniowy w Scia Engineer.

Na poniższym rysunku przedstawiono reprezentację objętościową zaimportowanego modelu architektonicznego.

Kolejnym krokiem jest wybranie przez konstruktora części konstrukcji do analizy. Narzędzie do rozpoznawania elementów pomaga mu przekształcać obiekty strukturalne w elementy obliczeniowe (podzielone na elementy skończone), co pozwala mu później przeprowadzić analizę.

Rozpoznane elementy zostały wyrównane i wprowadzono dodatkowe dane obliczeniowe (podpory, obciążenie itd.).

Model został przygotowany do oceny nośności zgodnie z odpowiednią normą. Spełnienie jej wymagań wiązało się z koniecznością wprowadzenia pewnych zmian w modelu.

Aby opracować model do analizy, dodajemy obciążenia, tworzymy przypadki obciążeniowe i uruchamiamy obliczenia.

Siły wewnętrzne mogą wymusić konieczność wprowadzenia zmian w koncepcji budynku lub geometrii poszczególnych elementów.

Aby przedstawić te zmiany architektowi, model został wyeksportowany do pliku w formacie IFC2x3 i wczytany do ArchiCADa.

Model architektoniczny został odpowiednio zmodyfikowany.

W programie ArchiCAD można przeglądać i porównać oba modele.

W ten sposób architekt mógł łatwo wykryć zmiany wprowadzone w modelu.

Po porównaniu obu modeli i zatwierdzeniu zmian ostateczny model został ponownie wyeksportowany do formatu IFC2x3.

W SCIA Engineer ponownie zrealizowano operacje przygotowania modelu i przeprowadzono obliczenia tym razem już dla całości konstrukcji.

Nowa wersja konstrukcji została wykorzystana do aktualizacji modelu obliczeniowego w SCIA Engineer.

Dodatkowe dane, takie jak obciążenie, kombinacje… są niezmienione.