SCIA Engineer i Vectorworks

SCIA Engineer i Vectorworks

OPEN BIM Z VECTORWORKS I SCIA ENGINEER

Vectorworks to profesjonalne oprogramowanie szeroko wykorzystywane w branży architektonicznej. Pozwala na kreatywne i swobodne kształtowanie modeliBIM, Vectorworks i Scia Engineer są certyfikowanymi programami IFC 2×3 (buidingSMART), co ułatwia sprawną wymianę modeli między tymi środowiskami.

MODEL – VECTORWORKS

Projekt „Moda Forma” został opracowany w Vectorworks Architecture i był częścią projektu konkursowego.

Najpierw w Vectorworks wykonano projekt architektoniczny, w którym obiekty zostały oznaczone jako belki, kolumny i stopy fundamentowe, aby zapewnić prawidłowy eksport do IFC. Na jego podstawie przygotowano model wykorzystany do obliczeń w SCIA Engineer.

Analiza sejsmiczna

Model architektoniczny został zaimportowany do Scia Engineer i dostosowany na cele obliczeniowe. Wczytywanie modeli konstrukcyjnych do Scia Engineer zazwyczaj odbywa się z w dwóch etapach.

Elementy projektu Moda Forma takie jak belki konstrukcyjne i kolumny są konwertowane na obiekty obliczeniowe za pomocą narzędzia Member Recognizer. Kolejnym krokiem jest połączenie elementów w węzłach przy pomocy narzędzi BIM Toolbox.

Zarówno narzędzie do rozpoznawania elementów, jak i funkcje do wyrównywania obiektów obliczeniowych są częścią zestawu narzędzi BIM służących do zarządzania modelem w programie SCIA Engineer

Po zakończeniu opracowywania modelu obliczeniowego został on poddany analizie i sprawdzeniu zgodnie z odpowiednimi normami krajowymi.

Symulacja dynamiczna pozwoliła na ocenę zachowania się konstrukcji w przypadku wystąpienia trzęsienia, a zebrane wyniki pozwoliły poprawnie zaprojektować obiekt.

Wymiarowanie i optymalizacja

Ponieważ przekroje komponentów zostały wcześniej dobrane przez architekta, musiały zostać zoptymalizowane. Niektóre części konstrukcji były zbyt duże i można je było zmniejszyć. Narzędzie  Autodesign pozwoliło zmniejszyć ciężar całej konstrukcji o około 20%. Po zwymiarowaniu i optymalizacji projektu statycznego, model został wyeksportowany do formatu IFC 2×3 w celu dalszej pracy w Vectorworks.