SCIA Engineer i Open BIM

SCIA Engineer i Open BIM

SCIA ENGINEER: OBLICZANIE KONSTRUKCJI I PROJEKTOWANIE W ŚWIECIE OPEN BIM

Podstawą OPEN Bim jest wymiana modeli referencyjnych między uczestnikami projektu.

Konstruktor komunikuje się z projektantami za pośrednictwem modeli strukturalnych; są to trójwymiarowe reprezentacje konstrukcji. Modele te są później wykorzystywane do opracowania modelu obliczeniowego, składającego się głównie z elementów 1D i 2D łączących się w węzłach konstrukcji.

Zamiast modelowania konstrukcji od początku, dzisiejsze rozwiązania Open BIM umożliwiają przyspieszenie tego procesu poprzez ponowne wykorzystanie informacji z modelu referencyjnego. Niepołączone ze sobą elementy są wyrównywane, obiekty odniesienia są przekształcane w równoważne obiekty obliczeniowe, a wszelkie późniejsze zmiany w modelu odniesienia są również „transportowane” do modelu obliczeniowego.

Wymiana danych BIM na cele analizy konstrukcji

 1. Zaimportuj model strukturalny jako model odniesienia
 2. Konwertuj (cały lub część) modelu na model obliczeniowy
 3. Przeprowadź analizę, zaprojektuj i odpowiednio zmień projekt
 4. Wyeksportuj model strukturalny, aby przyspieszyć współpracę z kolejnych zespołów

Sprawna koordynacja projektowania i analiza

 1. Importuj zmiany w modelu strukturalnym
 2. Porównaj z istniejącym modelem
 3. Zaakceptuj, odrzuć lub zignoruj zmiany, przeprowadź analizę
 4. Eksportuj model z wprowadzonymi poprawkami

Wymiana danych BIM: od modelu architektonicznego, poprzez model odniesienia, do stworzenia modelu obliczeniowego

OPEN BIM Z SCIA ENGINEER

SCIA Engineer to jedyne narzędzie do analizy konstrukcji, które dzięki specjalistycznym narzędziom BIM w pełni obsługuje koncepcję wymiany danych Open BIM:

 • Certyfikowany import i eksport IFC 2×3
 • Profesjonalna analiza: model strukturalny i model obliczeniowy w tym samym projekcie
 • Narzędzie do rozpoznawania komponentów umożliwia przekształcenie dowolnego obiektu referencyjnego w obiekt obliczeniowy
 • Wyrównanie w celu utworzenia poprawnego i prawidłowo połączonego modelu obliczeniowego
 • Aktualizacja modelu wspierająca weryfikację modelu strukturalnego i obliczeniowego

Certyfikowany format IFC 2×3

IFC to międzynarodowy, stabilny i otwarty standard wymiany danych BIM. SCIA Engineer to jedyny program CAE (Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich) certyfikowany przez buildingSMART, obsługujący format IFC 2×3 i w pełni wspiera implementację Coordination View 2.0.

Dowiedz się więcej …


Model strukturalny i obliczeniowy

Technologia TrueAnalysis w SCIA Engineer umożliwia zarządzanie zarówno modelem obliczeniowym, jak i strukturalnym w jednym projekcie – w jednym środowisku:

 • Importuj, przeglądaj i sprawdzaj modele budynków w swoim programie obliczeniowym.
 • Użyj modelu strukturalnego, aby przygotować model obliczeniowy (wykorzystaj narzędzia do rozpoznawana i wyrównania elementów konstrukcyjnych)
 • Udostępnij model budynku współpracownikom innych branż
 • Twórz ogólne rysunki konstrukcyjne z modelu konstrukcji bezpośrednio w SCIA Engineer


Narzędzie do rozpoznawania komponentów

Zaawansowane algorytmy rozpoznawania kształtu umożliwiają przekształcenie dowolnego obiektu strukturalnego, zarówno prostego, jak i złożonego, w równoważne elementy analityczne. Szybkie i łatwe rozpoznawanie geometrii, przekrojów i materiałów.

SCIA Engineer rozpoznaje bryły i przekształca je w elementy, które można wykorzystać do obliczeń

Wyrównanie

 • Utwórz model obliczeniowy za pomocą prostych narzędzi w SCIA Engineer
 • Przesuwaj, przycinaj lub rozszerzaj elementy, aby uzyskać prawidłowo zdefiniowany model obliczeniowy.
 • Wprowadź zmiany w modelu obliczeniowym bez zmiany modelu konstrukcyjnego.
 • Użyj podglądu na żywo, aby sprawdzić wyrównanie zanim je zaakceptujesz.

Automatycznie wyrównaj model strukturalny, aby uzyskać prawidłowy model analityczny

Aktualizacja modelu

Wprowadzanie zmian i koordynacja pracy są ważnymi aspektami Open BIM. Aby właściwie kontrolować te procesy, niezbędne jest narzędzie do porównywania projektów. Bieżąca aktualizacja modelu zapewnia większą wydajność pracy i weryfikację wprowadzanych zmian poprzez ich akceptowania lub odrzucanie

 • Porównuj modele w celu wykrycia wprowadzonych poprawek, dzięki kolorom szybko wykryjesz zmiany w projekcie
 • Oszczędź Swój czas, akceptując zmiany w bieżącym projekcie bez potrzeby ponownego modelowania obiektu
 • Zachowaj kontrolę nad modelem obliczeniowym i zaakceptuj tylko istotne zmiany.

Zaakceptuj zmiany w projekcie i zachowaj kontrolę nad poprawkami wprowadzanym do modelu obliczeniowego.