Kup licencję SCIA a moduł Integracja z podłożem dostaniesz za 1 zł

Główne zalety SCIA ENGINEER to wszechstronna i elastyczna analiza wielomateriałowa konstrukcji.  Program umożliwia modelowanie 3D, wizualizację i analizę różnych konstrukcji, materiałów i obciążeń — szybko, łatwo i dokładnie.  

Dzięki rozszerzeniu SCIA o moduł Integracja z podłożem, bardzo łatwo przeprowadzisz analizę interakcji pomiędzy konstrukcją a gruntem uwzględniającą jego budowę i układ.

Moduł Integracja z podłożem to wieloparametrowa analiza interakcji między płytą fundamentową a gruntem fundamentowym, w której uwzględniono: rozkład i intensywność obciążenia, naprężenia kontaktowe konstrukcji z gruntem, geometrię powierzchni stopy, lokalne warunki geologiczne. Efektem skomplikowanej analizy są wyniki graficzne i numeryczne, wraz ze wszystkimi standardowymi funkcjami wyjściowymi SCIA Engineer – izopasma, izolinie, eksport DXF, wyszukiwanie ekstremów i dokumentacja. Program wyznacza i wyświetla współczynniki C1z, C2x i C2y. Dostępne są również wartości naprężeń kontaktowych płyty fundamentowe i podłoża dla każdej iteracji.

Co zyskujesz w naszej promocji?

Formularz kontaktowy