Premiera SCIA Engineer 19.0

Skróć czas spędzany przy projekcie dzięki SCIA Engineer 19.0 – programowi o szerokim wachlarzu możliwości projektowania budynków wielokondygnacyjnych, usprawniającemu organizację pracy w przypadku różnych rodzajów analizy i zwiększającemu szybkość podstawowych operacji.

SCIA Engineer 19.0 wprowadza różnorodne usprawnienia organizacji pracy oraz nowe funkcjonalności, które pomogą Ci przeprowadzić analizę numeryczną budynków wielokondygnacyjnych i innych konstrukcji inżynierskich. Program pozwala na zwiększenie całkowitej wydajności codziennych zadań projektowych przy jednoczesnym minimalnym wysiłku.

PRZYSPIESZONE PROJEKTOWANIE

Dostarczaj precyzyjne, ekonomiczne i rzetelnie udokumentowane projekty przy minimalnym wysiłku dzięki nowym funkcjom, takim jak zautomatyzowane projektowanie zbrojenia w belkach żelbetowych, ulepszona optymalizacja łączników w stropach o konstrukcji zespolonej czy profilowanie elementów konstrukcji stalowych.

LEPSZE ZROZUMIENIE KONSTRUKCJI

Zyskaj pełną kontrolę nad projektowanym obiektem i poznaj odpowiedź konstrukcji na obciążenia dzięki użyciu elementów kontaktowych w analizie ścian murowanych, komponentom całkowania dla ścian usztywniających i mostów, symulacji etapów życia konstrukcji, modyfikacji sztywności czy rozszerzonemu wyświetlaniu rezultatów.

OPTYMALIZACJA POPRZEZ PROJEKTOWANIE PARAMETRYCZNE

Przenieś swoją pracę na wyższy poziom dzięki możliwościom projektowania parametrycznego oferowanym przez SCIA Engineer. Wykorzystaj przewagę uaktualnionego interfejsu XML czy najnowszego interfejsu openAPI, by tworzyć własne rozwiązania prowadzące do szybkiego uzyskania najbardziej ekonomicznego, estetycznego wariantu projektu z ograniczeniem pracy manualnej do minimum.

KONSTRUKCJE BETONOWE

Szybkie i praktyczne projektowanie zbrojenia na ścinanie

 • Wbudowane szablony kształtów strzemion dla różnych rodzajów przekroju poprzecznego
 • Automatycznie rozpatrywany efekt wywierany przez strzemiona na pręty podłużne
 • Praktyczne rozmieszczenie strzemion wzdłuż rozpiętości elementu przy użyciu stref
 • Opcjonalne symetryczne rozmieszczenie wzdłuż rozpiętości elementu

Praktyczne projektowanie zbrojenia słupów, belek i żeber

 • Nowy szablon zbrojenia dla słupów zbrojonych tylko w narożnikach
 • Równomierne rozmieszczenie zbrojenia podłużnego na długości słupa
 • Równomierne rozmieszczenie w belkach i żebrach nad podporami
 • Zdefiniowana przez użytkownika minimalna długość prętów w belkach i żebrach

Automatyczne projektowanie zbrojenia rzeczywistego w elementach 1D

 • Automatyczna konwersja obliczonych powierzchni zbrojenia do rzeczywistych prętów
 • Użycie rzeczywistych prętów przy sprawdzeniach SGN/SGU oraz przy sprawdzeniach przekrojów
 • Opcjonalna ręczna modyfikacja automatycznie wygenerowanego zbrojenia
 • Eksport przekonwertowanego zbrojenia do IFC i XML

Zbrojenie rzeczywiste w elementach 2D

 • Projektowanie prętów rzeczywistych i siatek zbrojeniowych w elementach 2D
 • Rozpatrywanie wszystkich typów zbrojenia w sprawdzeniach, także dla przypadków przebicia, zarysowania i odkształceń długotrwałych

KONSTRUKCJE STALOWE

Sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności

 • Zgodność z normą PN-EN 1993
 • Sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności jednocześnie dla obciążeń stałych i zmiennych
 • Wsparcie przekrojów w projektowaniu
 • Uproszczone wprowadzanie danych wejściowych

Projektowanie konstrukcji stalowych

 • Obliczenia przegubów plastycznych zaktualizowane zgodnie z normą PN-EN 1993-1-1
 • Określanie nośności przegubu plastycznego na zginanie z uwzględnieniem czynników bezpieczeństwa wyszczególnionych w załącznikach krajowych do norm
 • Sprawdzenia stanów granicznych dla przekrojów złożonych (bliskogałęziowe połączenia kątowników, ceowników itp.)
 • Przeguby plastyczne dostępne w wersji 64-bitowej

KONSTRUKCJE ZESPOLONE

Stropy o konstrukcji zespolonej

 • Ekonomiczne projektowanie łączników z uwzględnieniem wymagań stawianych przez praktykę budowlaną
 • Dokładniejsze projektowanie automatyczne dzięki poprawie modelowania obróbek blacharskich
 • Szybsze i bardziej ekonomiczne projektowanie automatyczne belek o środnikach z otworami
 • Krótszy, bardziej treściwy wynik standardowy
 • Jednolite odniesienia do wprowadzonych formuł kodu w wynikach szczegółowych

ANALIZA I REZULTATY

Konstrukcje murowe

 • Uproszczona organizacja pracy analizy liniowej elementów murowych
 • Prosta edycja parametrów ortotropii w przypadku redukcji efektu łukowego przesklepienia
 • Zaawansowane metody nieliniowe dla przegubów pracujących na ściskanie na krawędziach ścian murowanych
 • Elementy kontaktowe krawędzi możliwe do zastosowania również w przypadku drewna klejonego, obliczeń zarysowanych i rozwarstwionych elementów itp.

Komponent całkowania

 • Całkuje siły wewnętrzne z określonego obszaru, co jest konieczne np. w przypadku projektowania ścian usztywniających
 • Prosta i jasna definicja „zastępczego” komponentu całkowania
 • Zastosowanie zarówno w analizie liniowej, jak i nieliniowej
 • Brak wpływu na inne wyniki pochodzące z konstrukcji

Filtrowanie postaci własnych

 • Przyspiesza analizę spektrum odpowiedzi, spełniając jednocześnie warunek 90% mas drgających
 • Redukuje liczbę wymaganych postaci własnych
 • Liczba wymaganych postaci własnych mniejsza do 10 razy
 • Znacząco skraca czas obliczeń

Modyfikatory modelu

 • Modyfikatory absencji i sztywności ujednolicone w obrębie danej grupy modyfikacji
 • Powiązanie z konkretnym przypadkiem (przypadkami) obciążenia
 • Modyfikatory zawarte w standardowym typie projektu (nie jest wymagany projekt specjalny)
 • Przystosowanie np. do symulacji faz budowy, długotrwałej odpowiedzi konstrukcji związanej ze zmianą modułu Younga itp.

Poprawa rezultatu

Elementy 1D:

 • Ułatwione określanie punktów krytycznych w belkach wieloprzęsłowych

Elementy 2D:

 • Warstwy odpowiadające przekrojom elementów 2D
 • Nowe opcje selekcji dla przekrojów
 • Wypadkowa na przekrojach

INTEROPERACYJNOŚĆ I BIM

ESA_XML

 • Wsparcie przy tworzeniu raportu o konstrukcji
 • Eksport raportu o konstrukcji do formatu RTF, PDF itp.
 • Aktualizacja projektu przy użyciu pliku Excel w formacie SAF

OPENAPI

 • Ułatwione połączenie SCIA Engineer z Twoim oprogramowaniem
 • Wsparcie wielu języków programowania, np. C#, Python, VBA
 • Zapewnia funkcje umożliwiające otwarcie projektu SCIA Engineer, definicję materiałów i przekrojów, tworzenie belek i płyt, definicję obciążeń i innych danych o modelu, przeprowadzenie analizy liniowej i odczyt wyników
 • Wspiera analizę nieliniową i analizę stateczności dzięki projektowi szablonu

OGÓLNA UŻYTECZNOŚĆ

 • Usprawnienie edycji długości wyboczeniowych po modyfikacji modelu
 • Bardziej przejrzyste okno dialogowe kombinacji obciążeń
 • Automatyczne łączenie wszystkich elementów modelu przed rozpoczęciem obliczeń
 • Szybkie i precyzyjne wykrywanie niestabilności w modelu
 • Większa kontrola nad formatowaniem tabeli w raporcie o konstrukcji
 • Poprawa szybkości standardowych działań takich jak otwieranie i zapis projektu, kopiowanie i przesuwanie jednostek, praca z rezultatami i sprawdzeniami na elementach 2D w przypadku obwiedni kombinacji, otwieranie długiego raportu o konstrukcji itp.

POBIERZ DEMO SCIA ENGINEER 19.0

Pobierz demo i przetestuj bezpłatnie możliwości najnowszej wersji programu SCIA Engineer 19.0.Pobierz demo

JESTEŚ ZAINTERESOWANY PROGRAMEM? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

e-mail:  info@scia.com.pl

tel. 12 312 19 05

tel kom. 607 311 116

Formularz kontaktowy