SCIA Concrete Section
Główne cechy produktu

SCIA Engineer to coś więcej niż standardowe oprogramowanie
do obliczeń i wymiarowania konstrukcji budynków.

Z SCIA Concrete Section, konstruktor może łatwo i sprawnie zamodelować, sprawdzić i dokonać optymalizacji przekroju z betonu zbrojonego. Wszystkie potrzebne dane są łatwo wprowadzane w obszarze roboczym.

  • Sprawne modelowanie za sprawą intuicyjnego interfejsu
  • Sprawdzenia zgodnie z EC EN 1992-1-1 uwzględniając załączniki krajowe
  • Łatwe wprowadzanie zbrojenia podłużnego i poprzecznego z zastosowaniem gotowych szablonów
  • Natychmiastowa aktualizacja modelu po wprowadzeniu zmian
  • Wybór stopnia szczegółowości w raporcie obliczeniowym
  • Eksport gotowego raportu do programu Word