SCIA Concrete Section
Specyfikacja techniczna

SCIA Concrete Section – Specyfikacja techniczna

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

 • Szybka ocena i weryfikacja pojedynczego przekroju konstrukcji
 • Optymalizacja zbrojenia pod względem bezpieczeństwa i oszczędności
 • Przejrzysty raport inżynierski

DEFINICJA PRZEKROJU

 • Wybór typowych kształtów przekroju: prostokątny, kołowy, teowy, prostokątny z zaokrąglonymi narożami
 • Manualne wprowadzenie geometrii przekroju

WSTĘPNE PROJEKTOWANIE

 • Nośność
 • Ścinanie + skręcanie

SPRAWDZENIA WG NORM

 • Nośność – odpowiedź (SGN) – To sprawdzenie ocenia naprężenia w betonie i stali
 • Nośność – wykres (SGN) – Wytrzymałość przekroju jest obliczana z użyciem wykresu 3D
 • Ścinanie + skręcanie (SGN) – Oceniana jest interakcja ścinania ze skręcaniem
 • Zasada konstrukcyjna (SGN) – Sprawdzana jest zasada konstrukcyjna wg EC EN 1992-1-1
 • Ograniczenie naprężeń (SGU) – Sprawdzane jest zarysowanie w przekroju dla obciążeń krótkotrwałych. Obliczenia przeprowadzane są na podstawie rozkładu naprężenie- odkształcenie
 • Szerokość rys (SGU) – Oceniane są siły rysujące przekroju niezarysowanego, oraz wartość graniczna szerokości rys
 • Ugięcie (SGU) – Ugięcia są określane na podstawie długotrwałej sztywności i krzywizny pod całkowitym obciążeniem. Obliczane są także graniczne ugięcia.

RAPORT

 • Obszerny i przejrzysty raport
 • Możliwość manewrowania szczegółowością – od podsumowania tabelarycznego po dogłębne przejście całego procesu obliczeniowego
 • Odnośniki do klauzuli normowych przy poszczególnych krokach obliczeniowych
 • Łatwa weryfikacja całego procesu i wyników

EXPORT

 • Ostateczny raport obliczeniowy może zostać wyeksportowany do programu Word.
 • Raport może także zostać zapisany w formie zdjęcia i użyty przez inne aplikacje

POMOC

 • Dokumentacja jest zintegrowana w aplikacji i może zostać wyświetlona w osobnym oknie