SCIA ENGINEER
Nowości w wersji v17.1

SCIA Engineer 17.0 i 17.1 oferują wiele nowych funkcji i rozwiązań, które zwiększają wydajność Twojej pracy.

Dzięki nowej wersji SCIA Engineer, wyposażonej w najnowsze rozwiązania, program zapewnia zwiększoną wydajność, poprawia ogólną efektywność i przejrzystość pracy oraz pomaga w rozwiązywaniu wyjątkowo wymagających problemów.

Nowa wersja zapewnia lepszą wydajność w pięciu obszarach pracy:

  • Projektowanie konstrukcji betonowych: kompleksowe i niezawodne rozwiązanie do projektowania słupów, belek, płyt i ścian betonowych, zapewniające wysoką wydajność i przejrzystość pracy.
  • Projektowanie konstrukcji stalowych: optymalizacja projektu, przejrzyste i łatwe do sprawdzenia wyniki oraz szybsze obliczenia w zakresie konstrukcji stalowych.
  • BIM: efektywna współpraca z partnerami, zarządzanie zadaniami w czasie rzeczywistym.
  • Obciążenia i generatory obciążeń: łatwa do sprawdzenia i bardziej uniwersalna automatyczna definicja obciążeń.
  • Większa wygoda pracy: poprawa wydajności w wykonywaniu codziennych zadań i lepsze zrozumienie zachowania programu. Nowe ulepszone funkcje wyświetlania. Nowe załączniki krajowe do Eurokodów i aktualizacja norm amerykańskich.

Chcesz wiedzieć więcej o tej wersji?

Sprawdź w SCIA Resource Centre jakie zaszły zmiany w ostatnich wersjach programu:   v. 17.0 oraz v. 17.1

Możesz również skorzystać z wersji testowej SCIA Engineer!