SCIA ENGINEER
Porównanie modułów

MODUŁY W SCIA ENGINEER – PORÓWNANIE

Poniższe pakiety SCIA Engineer obejmują narzędzia do wykonania wszystkich rodzajów zadań związanych
z praktykami projektowymi i obejmują narzędzia do projektowania BIM i sporządzania dokumentacji.
Możliwości standardowych pakietów prezentują się następująco:
Modelowanie
Concept
Professional
Expert
Modelowanie geometrii w 3D: proste i zakrzywione belki, słupy, ściany, płyty, powłoki
Narzędzia zwiększające produktywność: wprowadzanie tabelaryczne danych wejściowych, kondygnacje, szablony projektów itp.
Raport inżynierski
Edytor przekroju poprzecznego
Modelowanie parametryczne
Współpraca z zewnętrznymi aplikacjami
Concept
Professional
Expert
Przybornik BIM: konwersja modelu strukturalnego na równoważny model analityczny, zarządzanie zmianami itp.
Wymiana danych z Tekla
Wymiana danych z Revit
Wymiana danych z programem Etabs
Obciążenia
Concept
Professional
Expert
Panele obciążeniowe
Obciążenia klimatyczne: generator obciążenia wiatrem i śniegiem
Obciążenia ruchome: linie wpływu, pozycja krytyczna, jedna grupa obciążenia ruchomego, obciążenia normowe
Zaawansowane obciążenia ruchome: obsługa wielu grup obciążeń
Obciążenie od pociągów: generacja obciążenia wzdłuż danej ścieżki
Analiza
Concept
Professional
Expert
Analiza liniowa
Analiza nieliniowa materiału: posadowienie na podłożu, nieliniowa sprężystość, szczeliny
Analiza geometrycznie nieliniowa: analiza drugiego rzędu, duże przemieszczenia
Analiza stateczności
Zaawansowana analiza nieliniowa: elementy powierzchniowe przenoszące tylko ściskanie, podpory z tarciem w węzłach podporowych, ogólna plastyczność
Analiza kabli i membran
Nieliniowa analiza stateczności
Interakcja z podłożem uwarstwionym
Nieliniowość materiałowa ram żelbetowych
Dynamika: analiza wartości własnych oraz postaci drgań
Dynamika: trzęsienie ziemi, obciążenie harmoniczne, historia czasu
Etapy budowy
Analiza sekwencyjna
Modelowanie i analiza sprężania konstrukcji
Projektowanie
Concept
Professional
Expert
Projektowanie elementów żelbetowych; obliczanie ugięć długookresowych
Odporność ogniowa elementów żelbetowych
Projektowanie konstrukcji sprężonych
Projektowanie konstrukcji stalowych
Odporność ogniowa elementów stalowych
Projektowanie konstrukcji z profili zimnogiętych
Analiza przegubów plastycznych w konstrukcjach stalowych
Projektowanie połączeń stalowych
Projektowanie konstrukcji drewnianych
Projektowanie fundamentów
Open Design
Kombinacje obciążeń i specjalna kontrola dla mostów
Rysunki
Concept
Professional
Expert
Galeria zdjęć, przestrzeń papieru, import i eksport DXF/DWG
Rysunki ogólne
Rysunki połączeń stalowych

Pakiety specjalne

Skontaktuj się z nami jeśli standardowe pakiety modułów nie spełniają twoich oczekiwań.

Rozszerzenie i aktualizacja wersji

Gdy poszerzysz zakres działalności, a bieżące funkcje nie będą mogły już sprostać Twoim wymaganiom, możesz je łatwo rozszerzyć do dowolnej wyższej wersji.

Każdy ze standardowych pakietów może zostać również rozszerzony o dodatkowe pojedyncze moduły, dzięki temu możesz dowolnie dostosować program do swoich potrzeb.

PAKIET CONCEPT

Ten pakiet może zainteresować początkujących konstruktorów, którzy zajmują się konstrukcjami stalowymi, żelbetowymi lub wykorzystują inne materiały. Płyty i belki (proste lub zakrzywione) tworzą model 3D konstrukcji budowany z pomocą siatki osi konstrukcyjnych, szablonów konstrukcji, importowanych rysunków lub bezpośrednio wprowadzonych elementów.

 

PAKIET PROFESSIONAL

To zestaw dla doświadczonych projektantów konstrukcji. W porównaniu z pakietem Concept, ten zestaw jest wzbogacony o niektóre funkcje związane z modelowaniem: zmienne przekroje (kształty, materiały), modelowanie parametryczne za pomocą danych wejściowych (geometria, obciążenie, …).

 

PAKIET EXPERT

Wersja Expert rozszerza pakiet Professional i przyciąga nawet najbardziej wymagających użytkowników. Główne funkcje to: rozszerzone modelowanie obciążenia ruchomego i obciążenia od pociągu, fazy budowy (obliczenia na zdeformowanej konstrukcji).

 

 

 

Więcej informacji o dostępnych modułach możesz znaleźć na stronie SCIS Resource Centre