SCIA ENGINEER
Główne cechy oprogramowania

SCIA Engineer to coś więcej niż standardowe oprogramowanie
do obliczeń i wymiarowania konstrukcji budynków.